Dyrektor Generalny: Artur Jeremin

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

 • Departament Postępowań Indywidualnych (DPI);
 • Departament Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych (DDE);
 • Biuro Prezydialne (PRZ);
 • Biuro Administracyjno-Finansowe (BAF)
Management

Wojciech Kondrat

Dyrektor

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....

Grzegorz Kusy

Zastępca dyrektora

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....

Beata Pukas-Turek

Zastępca dyrektora

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....
Funktioniert

Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;
 • zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis w programach Ministra, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

 

Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • E-mail
 • zgloszenie@pkdp.gov.pl
 • Nr tel.
 • 22 699 60 52
Management

Wojciech Kondrat

Dyrektor

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....

Grzegorz Kusy

Zastępca dyrektora

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....

Beata Pukas-Turek

Zastępca dyrektora

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....
Funktioniert

Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;

zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis w programach Ministra, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;

przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

 

Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • E-mail
 • zgloszenie@pkdp.gov.pl
 • Nr tel.
 • 22 699 60 52
Management

Wojciech Kondrat

Dyrektor

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....

Grzegorz Kusy

Zastępca dyrektora

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....

Beata Pukas-Turek

Zastępca dyrektora

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....
Funktioniert

Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;
 • zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis w programach Ministra, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

 

Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • E-mail
 • zgloszenie@pkdp.gov.pl
 • Nr tel.
 • 22 699 60 52
Management

Wojciech Kondrat

Dyrektor

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....

Grzegorz Kusy

Zastępca dyrektora

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....

Beata Pukas-Turek

Zastępca dyrektora

Telephone number.
(22) 529 23 41
E-mail:
zgloszenie@pkdp....
Funktioniert

Departament Programów Naukowych i Inwestycji (DPI) odpowiada za ustanawianie oraz obsługę programów, przedsięwzięć i inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:

 • zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych przeznaczonych na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów i przedsięwzięć ustanowionych przez Ministra, w tym dedykowanych wsparciu humanistyki w zakresie realizacji zadań podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki;
 • zadań związanych z przyznawaniem pomocy de minimis w programach Ministra, prowadzoną przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, oraz jej rozliczanie;
 • przyznawania i przekazywania środków finansowych na finansowanie inwestycji związanych z kształceniem w uczelniach publicznych.

 

Dane kontaktowe:
 • Adres
 • ul. Twarda 18 00-105 Warszawa
 • E-mail
 • zgloszenie@pkdp.gov.pl
 • Nr tel.
 • 22 699 60 52
Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity